ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ηλεκτρονικές συσκευές Θερμικής Απεικόνισης
Παρατήρηση Ημέρα/Νύχτα μέσα από ομίχλη, καπνό, βροχή

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ηλεκτρονικές συσκευές Νυχτερινής παρατήρησης
Παρατήρηση σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς προβλήματα από έντονους φωτισμούς

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπαταρίες, Φορτιστές, Βάσεις στήριξης, Παρελκόμενα

yukon-logo
LOGO FALCON OPTICS