Έκδοση 220V:  220V~0,91A 50Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 200W , 400W μέγα κύμα (Υπέρταση)

Διαθεσιμότητα: